Nasze zdrowie zależy także od naszych emocji i tego, jak potrafimy sobie z nimi radzić. By okiełznać emocje warto znać swój temperament. Jego świadomość ułatwia bowiem poznanie samego siebie i nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. Przeczytaj tekst i zrób pierwszy krok wgłąb siebie.

Czym jest temperament?

Po raz pierwszy tego określenia użył słynny Hipokrates – grecki lekarz i filozof, ten sam, który swoją przysięgą stawiał fundamenty pod etykę zawodu lekarskiego. Grek w swoich pracach wspominał o czterech płynach, które kształtują nasze zdrowie: krwi, flegmie, żółci czarnej i żółci żółtej. Ich odpowiednikami miałby być cztery typy tradycyjnych zachowań człowieka. Dziś pod pojęciem temperamentu rozumiemy właściwości psychiczne jednostki wpływające na jego zachowanie i procesy psychiczne. Innymi słowy, temperament to zespół względnie trwałych cech osobowości (takich jak np. szybkość reagowania, siła reakcji, pobudliwość), które w dużej mierze są zależne biologicznie – przychodzące na świat dziecko dziedziczy je od swoich rodziców. Temperament ma duży wpływ na nasze zachowanie, gdyż to od niego zależy, jaka będzie nasza reakcja na budzące się w nas emocje. Świadomość temperamentu pomaga lepiej zrozumieć relacje z innymi ludźmi i może mieć wpływ na zdrowie.

Do czterech razy sztuka

Klasyczna koncepcja podziału temperamentu wyróżnia ich cztery typy: sangwinik, melancholik, flegmatyk i choleryk. Ich nazwy są dziełem innego Greka – Galena, który w II w.n.e. pracował nad koncepcją Hipokratesa. W kolejnych wiekach nad temperamentem pracowali inni uczeni, np. I. Pawłow. Zanim przedstawimy bliżej ich cechy, dodajmy, że żaden człowiek nie reprezentuje w pełni jednego typu. Każdy z nas jest mieszanką poszczególnych części tego kwartetu we właściwych dla siebie proporcjach. Nie można też wartościować poszczególnych temperamentów. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Każdy z nich jest potrzebny w relacjach społecznych, nawet jeśli w niektórych sytuacjach może nam się dane zachowanie wydać irytujące, dziwne czy przesadzone.

Sangwinik

Osoby o tym usposobieniu są otwarte na innych, łatwo nawiązują nowe kontakty. Cechują je beztroska, aktywność w działaniu, widoczna dla innych energia i optymizm. Sangwinicy szybko podejmują decyzję i wyraziście okazują swoje emocje. Z reguły lubiani przez innych otaczający się szerokim gronem znajomych mogą mieć natomiast problemy z realizacją określonych celów, szczególnie tych długoterminowych.

Melancholik

Ten typ temperamentu cechuje człowieka zamkniętego w sobie, poważnie podchodzącego do każdego zadania, które przed nim stoi. To osoba, która przed podjęciem decyzji lubi dokładnie przeanalizować wszystkie wady i zalety. Charakteryzuje ją także duża uczuciowość, wrażliwość, skrywanie swoich emocji. W przeciwieństwie do sangwinika, ten typ osobowości ma problemy z nawiązywaniem nowych znajomości i jest niepewny siebie. Z reguły niskie poczucie własnej wartości kompensuje mu duża determinacja, wytrwałość i dokładność.

Flegmatyk

To typ ceniący sobie stałość i dyskrecję. Nie lubi ujawniać się ze swoimi emocjami, przez innych jest postrzegana jako człowiek nieufny, tolerancyjny, zdystansowany o wysokim poziomie samokontroli. Nie lubi pośpiechu, niezaplanowanych zwrotów akcji. Jest dobrym słuchaczem i obserwatorem. W grupie może pełnić rolę mediatora, ale także malkontenta niechętnego innowacjom. Osobę o tym typie temperamentu trudno jest wyprowadzić z równowagi, ale też raczej nie należy po niej spodziewać się własnej inicjatywy, co czasami może być czytane jako bierność i lenistwo.

Choleryk

Choleryk to człowiek nie kryjący się ze swoimi emocjami. Cechuje go też duża energia i zapał do działania. Wszędzie go pełno. Jest impulsywny i władczy, chętnie przejmuje inicjatywę w grupie. To człowiek czynów, także tych, których ze względu na złą decyzję później będzie żałował. Jego słowa i działania mogą być nieprzemyślane, a sprzeciw czy niepowodzenia mogą spotkać się z agresywną reakcją choleryka. Temu typowi temperamentu przypisuje się nadmierny krytycyzm, chęć dominacji, niecierpliwość oraz niewielką tolerancję.

ZAPYTAJFARMACEUTĘ

Odpowiemy na pytania i wątpliwości

(+48) 85 744 55 97pon-pt 07:00-16:00 sklep@cefarm24.pl