W poszukiwaniu lekarstwa na nowotwory sięgamy po alternatywne rozwiązania. W związku z tym pojawia się pytanie – czy witamina C leczy raka? Czy wlewy witaminowe faktycznie mogą pomóc w walce z chorobą?

Produkty po ukąszeniu owadów

Produkty po ukąszeniu owadów

Sprawdź produkty wspomagające po ukąszeniu owadów, a także chroniące przed owadami.
Po ukąszeniu
Preparaty na owady
Ochrona przed owadami

Chociaż dzięki postępowi medycyny nowotwór nie musi oznaczać wyroku, to w wielu chorych rak budzi ogromny lęk. Sprawia on, że w walce o zdrowie i życie łapią się każdego sposobu, w tym wlewów z witaminy C.

Stan wiedzy – czy witamina C leczy raka?

Doniesienia o cudownym wpływie witaminy C na nowotwory mają swoje źródło w latach 50. XX wieku, a pierwsze badania zostały przeprowadzone w latach siedemdziesiątych. Obecny stan wiedzy pozwala z dużą dozą pewności odpowiedzieć na pytanie, czy witamina C leczy raka. Otóż w niektórych przypadkach w ramach terapii skojarzonych askorbinian sodu (bo taką formę witaminy C się podaje we wlewach) może pozytywnie wpłynąć przede wszystkim na samopoczucie chorego. Istotne, aby witamina była podawana właśnie w formie wlewów, ponieważ nasz układ pokarmowy nie jest w stanie przyswoić większe jej ilości, co może powodować np. biegunki.

Zgodnie z wnioskami Narodowego Instytutu Raka (NCI) USA, w ciągu niektórych prób wykazano, iż podanie witaminy C polepszyło jakość życia chorych oraz obniżyło występowanie efektów ubocznych terapii. Obecnie uznaje się witaminę C za bezpieczny środek (poza przeciwwskazaniami, o których niżej), niewywołujący dodatkowych negatywnych efektów. Jednocześnie niektóre badania wskazują, iż witamina C może wpływać na zahamowanie wzrostu nowotworu. Są to jednak próby wykonane na kilku-kilkunastu pacjentach, co trudno uznać za jednoznaczny dowód na skuteczność witaminy C. Zwolennicy jej stosowania uważają, że witamina upośledza metabolizm komórek rakowych, co doprowadza do ich zniszczenia, przynajmniej w warunkach laboratoryjnych. Trudnością w ocenie faktycznego wpływu jest brak szeroko zakrojonych badań na ludziach. Nie powinniśmy więc lekkomyślnie rezygnować z chemioterapii i leczenia konwencjonalnego, co może mieć katastrofalne skutki dla naszego organizmu.

Na pewno nie możemy stwierdzić, iż jest to jedyny, zawsze skuteczny środek na nowotwory. Obiecujące rezultaty dało jej stosowanie w przypadku raka piersi, trzustki czy jajnika, jednak w potocznym rozumieniu witamina C nie leczy raka. Nie jest środkiem, który całkowicie wyeliminuje ognisko nowotworu z organizmu. Ponadto stwierdzono negatywne działanie witaminy C w przypadku chłoniaka, ostrej białaczki szpikowej czy czerniaka.

Witamina B i C - kompleks witamin

Witamina B i C - kompleks witamin

Produkty z witaminą B
Produkty z witaminą C

Dlaczego leczenie nowotworów witaminą C uznaje się za skuteczne?

Leczenie raka to proces długi i wymagający dużej siły fizycznej, co nie jest łatwe dla chorego. Często w tym czasie jest on poddany ogromnej presji, co zmusza go do poszukiwania i sprawdzenia każdego sposobu na wyleczenie.

Osoby sprzedające kuracje witaminowe jako jedyne słuszne sposoby leczenia żerują na względnie niskim społecznym zaufaniu do służby zdrowia. Służbę zdrowia toczą różnorodne problemy, np. ogromne kolejki do specjalistów, przepracowani i przeładowani obowiązkami lekarze, niedofinansowane placówki, wysokie koszty leczenia poza NFZ. Witamina C w tym wypadku wydaje się doskonałą odpowiedzią, chociaż wbrew pozorom wlewy wcale nie są tańsze w ogólnym rozrachunku.

W społeczeństwie połączonym w internecie trudno o jednoznaczną weryfikację źródeł. Istnieje w związku z tym ogromne pole do manipulacji i nadużyć, które dodatkowo mogą napędzać osoby ze skłonnościami do wiary w teorie spiskowe. W wielu wypadkach jednoznaczna odpowiedź na konkretną kwestię medyczną jest trudna, co pozwala charyzmatycznym naturopatom zyskiwać na popularności.

Wiele przekonań co do skuteczności witaminy C jest opartych na błędnym rozumowaniu (np. dowodach anegdotycznych typu “słyszałem, że wujek znajomego się tak wyleczył”), zamiast na twardych dowodach i prawidłowo przeprowadzonych badaniach. Brak poważnych i zakrojonych na szerszą skalę badań na ludziach nie może być dowodem na skuteczność witaminy C.

Kiedy witamina C nie pomoże w leczeniu raka?

Nim podejmiemy jakiekolwiek decyzje co do leczenia nowotworu witaminą C, warto zastanowić się:

1. Kto będzie decydował o wielkości i częstotliwości dawki – osoby bez wykształcenia medycznego nie pomogą nam, gdy kuracja pójdzie nie po naszej myśli. Ewentualne alternatywne sposoby leczenia należy przedyskutować z lekarzem onkologii, który faktycznie nam doradzi.

2. Witamina C nie będzie skuteczna, jeśli jej działanie będzie obniżać sprawność leku chemioterapeutycznego. W związku z czym wlewy stosowane w różnych rodzajach nowotworów i przy różnych lekach będą dawały zmienne rezultaty.

3. U chorych z niewydolnością nerek nie wolno podawać witaminy C w dużych dawkach. Może to powodować ostrą niewydolność, co w przypadku osłabionego organizmu może skończyć się zgonem.

4. Przeciwwskazaniem jest również mutacja genu G6PD, która wyklucza stosowanie dużych dawek witaminy C, która może prowadzić do hemolizy (niszczenie czerwonych krwinek).

5. Skuteczność witaminy C jest wyższa w przypadku terapii skojarzonych (np. z gemcytabiną lub trójtlenkiem arsenu). Samodzielnie nie daje tak dobrych rezultatów. Nad doborem konkretnej terapii powinien pochylić się lekarz onkolog.